1

Προγραμματιστής Αυτόματου Ποτίσματος Benman

Προγραμματιστής αυτόματου ποτίσματος Benman

Description

  • Απλή και εύκολη χρήση
  • Λειτουργία συχνότητας
  • Λειτουργία χρονοδιακόπτη